Seksuaali-, pari- ja perheterapia Raipela
Vastaanotto:
TAMPERE, JUUPAJOKI
Puh. 050 9172 755
elli.raipela[at]pariterapeutti.fi /elli.raipela[at}seksuaaliterapeutti.fi
 

TYÖNOHJAUS

Annan työohjausta yksilöille ja ryhmille, muun muassa seuraaville tahoille:

  • psykiatrista hoitotyötä tekeville tai muuta mielenterveystyötä tekeville

  • seksuaalineuvojille ja -terapeuteille

  • sijaisvanhemmille

  • perhekotien, lastensuojelulaitosten työntekijöille

  • opettajille, koulukuraattoreille

  • nuorten kanssa työskenteleville

  • perheiden kanssa työskenteleville


Työnohjaus:

  • yksilötyönohjaus 1½ h 170 e + alv 24%

  • ryhmätyönohjaus 1½ h alkaen 180 e + alv 24%